Неизвестно приложение към списание „Лада“, преди 1978 г.

Част от публикацията Аз и книгите

Неизвестно приложение към списание "Лада", преди 1978 г.

Част от публикацията Аз и книгите